Pikavippien suosio laskee edelleen - kaikki hyvin?

Vuonna 2013 tuli voimaan pikavippien korkokatto: alle 2000 euron suuruisten kulutusluottojen todellinen vuosikorko sai tuolloin 51 % katon. Eduskunnan tavoite näyttää toteutuvan: pikalainoja haetaan aikaisempaa vähemmän.

Vuoden 2014 kolmannen vuosineljänneksen aikana (heinäkuu, elokuu, syyskuu) suomalaiset pienlainayritykset myönsivät uusia luottoja yhteensä 38 miljoonan euron verran.  Näin ollen pikavippien määrä jatkaa selvää laskua vuoteen 2013 verrattuna: vuotta aikaisemmin uusia pikavippejä myönnettiin lähes 57 miljoonan euron edestä ja vuonna 2012 määrä oli peräti 106 miljoonaa euroa.

Samalla uusien luottojen keskimääräinen takaisinmaksuaika on pidentynyt selvästi kahdessa vuodessa. Nyt keskimääräinen maksuaika on ollut 84 päivää, kun se kaksi vuotta sitten oli ainoastaan 37 päivää.

Kaikki on siis hyvin ja eduskunta voi olla tyytyväinen?

Tuskin.

Pikavippien määrä on selvästi laskenut ja niiden maksuajat ovat pidentyneet. Määrän laskuun vaikuttaa aikaisempaa selvästi tiukempi seula lainanannossa. Maksuajat taas pidentyvät, jotta todellinen vuosikorko saataisiin aikaisempaa alhaisemmaksi.

Mutta pienlainatilastosta jää kokonaan pois lainojen siirtyminen pienlainoista muiksi kulutusluotoiksi. Vaikka taloudella ei mene nyt hyvin, myönnetään kulutusluottoja aikaisempaa enemmän.

Tämä johtuu siitä, että monet aikaisemmin pikavippejä tarjonneista yrityksistä ovat siirtyneet tarjoamaan erilaisia joustavia luottolimiittejä, joiden puitteissa asiakkaat voivat tehdä nostoja. Tällöin asiakkaalle myönnettävä luotto on vähintään 2000 euroa, minkä vuoksi korkokatto ei enää koske kulutusluottoa.

On siis epäiltäväissä, että monet kuluttajat ovat joutuneet ojasta allikkoon. Aikaisemman korkeakorkoisen pikavipin sijaan he ovat joutuneet ottamaan korkeakorkoisen, aikaisempaa suuremman luttorajan.


Lähteet:

  • Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottokanta [verkkojulkaisu]. ISSN=2342-2602. 3. Vuosineljännes 2014, Liitetaulukko 3. Pienlainayritysten tunnuslukuja vuosina 2012-2014, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.1.2015]. Saantitapa: http://www.stat.fi/til/lkan/2014/03/lkan_2014_03_2014-12-05_tau_003_fi.html